Naudojame slapukus (cookies) siekdami užtikrinti geriausią naršymo patirtį. Slapukai naudojami analitiniais, reklamos ir suasmeninto turinio tikslais. Tęsdami naršymą sutinkate su šiuo slapukų naudojimu

Sutinku

1. Pagrindinės nuostatos
1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Sutartimi bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos šalių teisės bei pareigos, pristatymo sąlygos, atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje “zaidimu-parduotuve.lt” susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.
1.3. Internetinė parduotuvė „zaidimu-parduotuve.lt“ prekiauja skaitmeniniais žaidimų aktyvavimo ar jų papildymo raktais, bei fizinėmis žaidimų ar jų papildymų pakuotėmis. 

2. Informacijos apsikeitimas
2.1. Pardavėjas visus pranešimus ir įsigytus skaitmeninius žaidimų aktyvavimo raktus bei kitas skaitmenines prekes siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, jei pirkėjas nurodo savo elektroninį paštą klaidingai.
2.2. Pardavėjas visas įsigytas fizines prekes siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu gyvenamuoju adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, jei pirkėjas nurodo savo gyvenamąjį adresą klaidingai. 
2.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (el.paštu, telefonu).

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu zaidimu-parduotuve.lt Internetinės parduotuvės sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.
3.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą, patvirtina užsakymą paspausdamas aktyvią nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.
3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

4. Duomenų saugumas
4.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje „zaidimu-parduotuve.lt“, turi (neprivalo) užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui įvykdyti. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

5. Prekių grąžinimas
5.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymais.
5.2. Skaitmeninės prekės (žaidimų aktyvacijos raktai)  pirktos zaidimu-parduotuve.lt  elektroninėje parduotuvėje, atgal nepriimamos ir nekeičiamos pagal LR įstatymuose nustatytus reglamentus.
5.3. Nusipirkęs netinkamos kokybės fizinę prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.
5.3.1. Tuo atveju, kai fizinės prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
5.3.2. Tinkamos kokybės fizinių prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
5.4. Išankstinių užsakymų (preorder) atšaukimui taikomas 30% mokestis nuo sumokėtos prekės kainos (Pvz.: preorder žaidimas Jums kainavo 30 EUR: grąžinsime 30-30%=21 EUR).
5.5. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
5.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
5.5.2.  Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
5.5.3.  Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu;
5.5.4.  Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;
5.5.5.  Prekės nebuvo naudojamos;
5.5.6.  Išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
5.6. Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę Pardavėjui atgal, Pirkėjui reikia informuoti zaidimu-parduotuve.lt  skyriuje kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis, taip pat nurodant:
5.6.1. Grąžinamos prekės pavadinimas;
5.6.2. Užsakymo numeris;
5.6.3. Grąžinimo priežastys.
5.7. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.
5.8. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Pirkėjui yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios sutarties nustatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie elektroninės parduotuvės “zaidimu-parduotuve.lt”. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant kreiptis į Pardavėją.
6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys – telefono numeris, gyvenamoji vieta, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti el.parduotuvės registracijoje, arba pranešti „zaidimu-parduotuve.lt“ administracijai, kontaktais nurodytas šioje el. parduotuvėje.
6.4. Pirkėjas, naudodamasis „zaidimu-parduotuve.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties bei kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje.
6.5. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Partnerių programa

7.1. Partnerių programai netinkamos sąlygos:
7.1.1. Užsakymai, kurių bendra suma yra mažesnė nei 5 €
7.1.2. Antrinių paskyrų arba paskyros, bet kokiu būdu susietos su partnerio paskyra, naudojimas.
7.1.3. Pirkėjas apsilankė su „Partnerio programos nuoroda“ daugiau nei prieš mėnesį (sąlyga netaikoma mūsų oficialiems partneriams).
7.2. Draudžiama partnerio programai:
7.2.1. „zaidimu-parduotuve.lt“ prekės ženklo naudojimas, pagrobimas, norint reklamuoti jūsų partnerio programos nuorodą be mūsų sutikimo.
7.2.2. Pakeisti, perimti, trukdyti, sutrikdyti ar kitaip pakeisti Pirkėjo galimybę naudotis, peržiūrėti ar naudoti Svetainės, Nuorodos ar Pardavėjo svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią paspaudimų ar stebėjimo operaciją.
7.2.3. Bet kokių slapukų įdavimo būdų, įskaitant, bet neapsiribojant, iššokančiaisiais langais, rėmeliais, atvaizdais, „Javascript“ ar stiliaus lentelėmis, naudojimas.
7.2.4. Įdėjimas nuorodos bet kokiu būdu, kuris (tyčia ar netyčia) gali suklaidinti bet kurį Pirkėją.
7.2.5. Sukelti nuorodos naudojimą nesąžiningai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokio įrenginio, programos, roboto, vidinių rėmelių, paslėptų rėmelių ar peradresavimo naudojimą.
7.2.6. „zaidimu-parduotuve.lt“ gali iš dalies arba visiškai neleisti išmokėti Partneriui mokėtinų sumų, jei bus pastebėtas bet koks iš aukščiau nurodytų apribojimų pažeidimas.

8. Pardavėjo teisės
8.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
8.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
8.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per ilgiau 2 (dvi) dienas.

9. Pardavėjo įsipareigojimai
9.1.    Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
9.2.    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 3 punkte nurodytomis sąlygomis.
9.3.    Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

10. Apmokėjimo už prekes būdai, taisyklės ir terminai
10.1. Prekių kainos „zaidimu-parduotuve.lt“ internetinėje parduotuvėje ir užsakymo formoje nurodomos eurais be jokių paslėptų ar pristatymo mokesčių.
10.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
10.2.1. Naudodamas bankinį pavedimą – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti šešiaženklį užsakymo numerį. Pinigus Pirkėjas perveda į zaidimu-parduotuve.lt esančią banko sąskaitą. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
10.2.2. Sumokėdamas už prekę grynaisiais pinigais Užsakovui patogiame banke. Pirkėjui už prekes mokant šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti šešiaženklį užsakymo numerį. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
10.2.3. Sumokėdamas už prekę prekės atsiėmimo metu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą kurjerių tarnybos darbuotojui, pristačiusiam prekę, arba Pardavėjo prekybos salone prekės atsiėmimo metu.
10.2.4. Sumokėdamas "Banklink" - elektroninės bankininkystės paslauga, kai pirkėjas iš pirkinių krepšelio saugiai nukreipiamas į savo pasirinktą banką ir atliekamas apmokėjimas. Atsiskaitant šiuo būdu taikomas -Eur mokėjimo administravimo mokestis. (Kol kas šio būdo nėra)
10.3. Atsiskaitydamas 9.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant ir ne vėliau kaip per dvi kalendorines dienas (48 val.) nuo užsakymo atlikimo momento. Tik gavus pinigų pavedimą pradesime formuoti Jūsų užsakymą. 
10.4. Kai Pirkėjas pasirenka 9.2.3. punkte numatytą mokėjimo būdą, Pardavėjas, kilus neaiškumams dėl užsakymo formoje pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakymo formoje pateiktu telefono numeriu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
10.5. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 9.2.1. ir 9.2.2. punktus įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

11. Prekių pristatymas
11.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų savo e-pašto (skaitmeninė prekė) arba gyvenamajį (fizinė prekė) adresą.
11.2. Prekės, priklausomai nuo prekės tipo, pristatomos Pirkėjo nurodytu e-pašto arba gyvenamuoju adresu.
11.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
11.4.    Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti:
11.4.1. Prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;
11.4.2. Pageidavimą prekes atsiimti Pardavėjo adresu Erfurto g. 5, Vilnius.
11.5.    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
11.6.    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
11.7.    Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
11.8.    Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.
11.9.    Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui, kurjeriui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.
11.10.    Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

12. Prekių kokybės garantija
12.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje zaidimu-parduotuve.lt
12.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
12.3. Pardavėjas arba gamintojas suteikia prekės kokybės garantiją, kurios davėjas, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme, prekės garantiją patvirtinančiame dokumente.
12.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.
12.5. Garantinio aptarnavimo laikotarpis yra nurodomas prekių aprašymuose. Garantiniam laikotarpiui pasibaigus, prekės nėra priimamos garantiniam remontui. Iškilus nesklandumams dėl prekių kokybės, Pirkėjas gali kreiptis į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, priklausomai nuo prekės gamintojo. Garantija taisomai prekei pratęsiama tik tokiu atveju, jei pirkėjas informuoja raštu zaidimu-parduotuve.lt kontaktais apie prekės buvimą servise ir apie atlikto aptarnavimo trukmę.
12.6. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
12.7. Iš garantinio serviso neatsiimtos prekės saugomos 3mėn. Serviso įmonė ar zaidimu-parduotuve.lt pasilieka teisę išrašyti sąskaitą už prekės diagnostiką nepasitvirtinus gamykliniam brokui.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.
13.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
13.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.